วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Math Journal by the Mathematical Association of Thailand (MJ-MATh)


เนื่องด้วยวารสารคณิตศาสตร์ MJ-MATh โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล TCI เป็นระดับ กลุ่มที่ 1 แสดงดังรูปด้านล่างในลำดับที่ 25  (คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ในการนี้ ทางวารสารฯ กำลังทำการย้ายระบบส่งบทความออนไลน์ไปยังระบบ Thai Journal Online (ThaiJo2.0) จึงของดรับบทความผ่านหน้าเว็บนี้ โดยขอให้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ส่งโดยตรงไปยังที่ MathThaiOrg@gmail.com จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย