สามเหลี่ยมแนบในใหญ่ที่สุดและสามเหลี่ยมปิดทับเล็กที่สุด เมื่อกำหนดวงกลม

อรรณพ แก้วขาว, กาญจนา เจริญสิทธิชัย

Abstract


This  research  study  about  finding  the  largest  inscribed  triangle  and  the  smallest  cover  triangle  of  a  circle.


Full Text:

PDF

References


R.Norwood, G. Poole,and M.Laidacker, “The Worm Problem of Leo Moser,” Discrete Comput. Geom, Vol.7, pp.153-162, 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 0858-4788
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์/โทรสาร : 02–2527980