การจัดตารางแข่งขันฟุตบอลลีกให้มีความสมดุลสำหรับภาวะยกยอด

กิตติธัช เอี่ยมทอง, วิศรุต ประสานพานิช, จริยา อุ่ยยะเสถียร

Abstract


Football leagues are round robin competitions. It is widely believed that for each match, each team has an effect on its opponent which would carry over to the next match. Such the carry-over effects might yield some advantage among competitors. In this article, we investigate the schedule arrangement of round robin tournaments with the aim of distributing the carry-over effects as evenly as possible, which is called round robin tournament balanced for carry-over. Furthermore, we will apply our scheme for the Thai and Spanish football leagues.


Full Text:

PDF

References


W. D. Wallis, Introduction to Combinatorial Designs, 2nd ed. London England: Chapman and Hall/CRC, 2007.

เดลินิวส์. 2016. บอลไทยมาแรงแซงลีกผู้ดี ดันเงินธุรกิจสะพัด 1.2 หมื่นล.. สืบค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2559 จากhttp://www.dailynews.co.th/economic/515012

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2016. ไทยลีก. สืบค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2559 จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/ไทยลีก_2559

K. G. Russell, “Balancing carry-over effects in round robin tournaments,” Biometrika, vol. 67, pp. 127–131, 1980.

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2016 . นายกสมาคมฟุตบอลเผยหลังการประชุมหารือเรื่องจัดแข่งขันฯ. สืบค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2559 จาก http://fathailand.org/archives/14109

วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ, พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น. กทม. : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.

D. Dummit and R. Foote, Abstract Algebra. United states of America: Wiley, 2003.

I. Anderson, Combinatorial Designs and their Applications. Oxford, England: Oxford U. P., 1997.

M. B. Beintema, J. T. Bonn, R. W. Fitzgerald and J. L. Yucas, “Orderings of finite fields and balanced tournaments,” Ars Combin. Vol. 49, pp. 41-48, 1998.

ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล, มงคล ตุ้นทัพไทย และจริยา อุ่ยยะเสถียร, “การจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบแบ่งรอบโดยใช้ 1-แฟกเตอร์”, วารสาร วิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, pp. 648-656, 2556.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 0858-4788
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์/โทรสาร : 02–2527980